Vážení přátelé,

  koncem roku 2006 vzniklo a bylo registrováno občanské sdružení Rozhled – Strážné v Krkonoších. Jak je z názvu zřejmé toto sdružení si klade za cíl přispět k rozvoji rekreačního, relaxačního a duchovního centra v lokalitě Krkonoš na chatách Rozhled a Mařenka, jejichž majitelkou je paní Zdena Štroblová, kterou jistě mnozí z Vás znají z osobního kontaktu nebo zprostředkovaně z článků a její poradny v časopise Meduňka. Sdružení se chce zapojit prostřednictvím svých členů také do aktivní pomoci v rámci ochrany přírody a přírodních zdrojů v dané lokalitě , a to na základě pokynů pracovníků Krkonošského národního parku.

  Zakládající členové sdružení si uvědomili, že v současné době není možné při zachování cen za služby na uvedených chatách vytvořit fond rezerv, který by zajistil další opravy a úpravy chat tak, aby vyhovovaly požadavkům, které jsou kladeny na provoz v souladu s předpisy Evropské unie, a aby došlo k dobudování vhodného společenského zázemí pro hosty i pro členy sdružení.

  Zakládající členové jsou přesvědčeni o tom, že dané místo má i v osobě majitelky objektů danou záruku k vybudování centra pro duchovní i fyzický rozvoj osob, kteří mohou toto krásné místo celoročně navštěvovat. Na internetových stránkách www.chatarozhled.cz lze získat informace o dané lokalitě.

  Členství ve sdružení je dobrovolné a není podmíněno žádnou aktivitou jakéhokoliv druhu. Sdružení chce svým jménem požádat o určité dotace stát a Evropskou unii prostřednictvím připravovaného projektu a v tomto záměru spatřují zakládající členové hlavní zdroj financování stavebních úprav na chatách. Věříme, že lze počítat s dobrovolnými peněžními dary posílanými na účet Sdružení, vedený u ČS, a.s.: 000000_1973506379/0800. Za podmínek dle § 628 a násl. Občanského zákoníku a s přihlédnutím k ust. § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění. Podnikatelé a OSVČ obdrží příslušný daňový doklad.

   Tímto dopisem si dovolujeme oslovit, požádat o spolupráci anebo i nabídnout členství ve sdružení těm z Vás, kteří si myslí, že by mohli, a také by chtěli dobrovolně přispět svým nápadem, radou nebo konkrétní materiální nebo fyzickou pomocí dobré věci.

  Je nezvratnou skutečností a nepochybnou pravdou, že v rozhodném záměru je úžasná síla, a proto Vás prosíme, aby jste soustředili svou energii ze svého středu a pomohli přispět k naplnění záměru na objektech Předních Rennerovek.

Za přípravný výbor, s pozdravem JUDr. Dagmar Slivková.


Kontaktní adresa a informace: Zdenka Štroblová, chata Rozhled – Strážné v Krkonoších, Strážné 100, 543 52
Aktuální informace o brigádách naleznete v záložce aktuality.


horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013