Karmická poradna - pomoc při řešení Vašich těžkostí...o naději, uzdravení a vykročení správným směrem.

Pokud by jste si chtěli projít mým léčením, je nutné se předem telefonicky objednat a dostavit se na chatu Rozhled, kde žiji. Cesta je popsaná v záložce Ubytování. Léčím každý všední den, dopoledne. Sezení trvá cca 2 hodiny.

Léčení

   Při léčení pracuji s různými druhy světla, v kterých, jsem ve své podstatě (úroveň vesmírného JÁ) zasvěcená. To mi umožňuje léčit způsobem, který se nazývá Terapie slunečních paprsků. Tyto paprsky léčí zasažené úrovně, až do úrovně duše i jejich Nad Já. Z pohledu fyzického, vstupují do buňky, které mají v sobě veškerý genetický záznam, včetně záznamu cesty. Pacient pociťuje uvolnění, pozitivní naladění, které mu umožní další kroky na jeho vlastní cestě. Provází ho Světlo, které by měl každý využít k uskutečnění toho, co si přišel řešit. Nikdo za Vás nevyřeší, každá terapie by měla být pouze pomocí tam, kde si nevíme rady, odrazovým můstkem pro další kroky, světlem ve tmě nevědomí. Informací systému, který se potřebuje zbavit určitého strachu, či emoce a znovu se chopit své dané cesty. Sám za sebe.

Karma

   K tomu, co píšu, jsem se dostávala postupně, díky svým probouzejícím se schopnostem, mezi něž patří nejen vidění, ale i telepatie. Komunikace se světem Lásky, jejími představiteli, ale i těmi, kteří již opustili fyzická těla a vynacházejí se v prostoru duší. Přes srdce je mi umožněno dostávat odpovědi na otázky, nejen mé, ale i těch, kteří hledají pomoc. Často za mnou přicházejí „pozůstalí“, kteří se vynacházejí v různých situacích, mezi ně patří bezesporu KARMA.

Karma má mnoho podob. Nejčastější je karma vztahů, dále karma v zaměstnání – nedaří se nám, setkáváme se s různým protivenstvím, nemůžeme najít práci. Častou se v poslední době stala karma onemocnění. Různá onemocnění přecházejí v rodině, či rodě na další potomky a často jsou zaměňována s genetickým onemocněním. Karma místa jsme navráceni tam, kde jsme již v minulosti žili a zanechali, děje se nám, nejsme v tom bytě, domě, šťastní. Určitě do tohoto výčtu náleží karma peněz. Karma má rozhodně i svojí pozitivní rovinu. Karmou je nazýváno vše, co je nám cestou. Představitelka Karmy, je jedno JÁ, paní Magie. To ona nám spravedlivě měří. Ti, kteří se řídí na své cestě srdcem, se nemají čeho obávat. Navracejí se k ní po životě se světlem, které je spravedlivou mírou našich činů. Čím více ho přinesou, tím více obdrží. To, co obdrží ,jim umožňuje v dalším životě také obdržet. Cestu. Vědomá bytost si nevybírá tu lehkou. Je si vědoma, že překonáváním překážek, toho, co ještě nezná, roste. Využívá čas k učení, v kterém ještě sama učí. Nedílnou složkou jsou služby, které opět nabízí Paní Magie. Tyto služby se týkají karmy těch, kteří se provinili na druhých a ti odmítají se znovu potkat, znovu prožívat. Je mnoho bytostí, které takto slouží. Pokud cítíte, že se Vás psané dotýká, ponořte se do svého srdce a zeptejte se jednoduše – Sloužím? Odpověď Vám dá Váš systém, jen si vnímejte. Pokud Vám připadá, že již tuto službu chcete ukončit, že již nemůžete unést, nebo si přejete využít svůj čas jinak, stačí vědomě prohlásit.. „Předávám té, která mi dala.“ Paní Magie se buď sama ujme, pokud vidí, že vykonaná práce směřuje k nápravě, nebo předá dál, tomu, který je ještě Vyšší. Spravedlivému. Na něm je rozhodnutí. Odměna za tyto služby, je vždy úměrná situaci, v které se ten, který slouží , vynachází. Nesmíme zapomenout, že se jedná o roli, v které mu je způsobováno. Těžká to služba, když vezmeme v potaz, že on nic nezpůsobil, jen umožňuje napravit tomu, té, nebo těm, kteří se uvědomit vlastně nechtějí. Vysvětluji tuto situaci i proto, že se někdy setkávám s názorem, jak můžu léčit, když se sama vynacházím v určitých problémech. Ve chvílích, kdy léčím, nebo přednáším, píšu, jsem ve svém vlastním, ryze vlastním, srdci. To jsou chvilky štěstí, které mi dál umožňují jít cestou služby.

Karmická poradna

   Vznikla před 14 lety, kdy se v mi otevřela má schopnost vidění. Zpočátku jsem navázala na kurs regresní terapie, která umožňuje najít příčinu. Toto léčení je jedním ze způsobů, jak se vypořádat s vlastní chybou v čase. Do času mohou, či měli-by, vstupovat jen Ti, kteří jsou právě pod zmiňovanou duchovní ochranou, neboť ne všechna období pozemských dějin, jsou pozitivní, prostá negací, až zla. Pacient se „prochází“ svojí pamětí a znovu prožívá. Terapeut, pokud není sám v tu chvíli propojený, nemůže ochránit svého pacienta a často dochází k velké psychické zátěži obou. Pacient byl nucený procházet děním, které se v tu chvíli odráželo do jeho fyzického těla. Léčení bylo velmi zdlouhavé a pro pacienta nepříjemné a terapeuta energeticky náročné. Když jsem začala vidět, uvědomila jsem si jiný způsob léčby. Vše, co jsme kdy prožili, máme uložené v podvědomí, které , když se správně osloví, vydá minulé. Tato práce se musí dělat z roviny srdce, čistě , s vědomím, že vstupuji do soukromí druhé osoby, do jejího systému, která mi to svým souhlasem, umožní.Vejít do paměti druhého, znamená být v tu chvíli součástí příčiny, všech pocitů, emocí, strachů, ale i zmiňovaných těžkostí. Dotyčným sděluji své viděné a oni si sami , přes své pocity, uvědomují. Pocity jsou určující, proto není možné s někým tímto způsobem manipulovat. Celou dobu jsou při vědomí, můžou se ptát, reagovat. Je důležité, aby pochopili, přijali, odpustili, zkrátka vymanili se z chyb, či pochybení. Karma je projevem situací na naší cestě, které jsou součástí již prožitého. Děje se nám vlastně to samé, jen pod jiným časem, životem. Je důležité si uvědomit svoji roli v prožívaném. Často se setkávám s tím, že karmu neřeší Ti, kterých se opravdu týká, ale Ti, kteří jsou její součástí. Narodili se do rodu, rodiny, či se provdali, nebo oženili a tak vstoupili do něčí karmy. Vynacházejí se pak v situacích, které jsou pro ně těžké, trápí se jimi a nedokáží se sami vymanit. Účelem tohoto léčení je zlepšení vztahů. Ano, i s těmi a hlavně s těmi, kteří nám nějakým způsobem ublížili, zmařili, či vzali. Tím, že pacient – či klient – dostane informace, pochopí, vymaní se, přestává být součástí emočních vazeb, zklidní se a je schopný se na druhé dívat přes své srdce, do něhož pokaždé navracím.

Kniha, Moudrost věků

   Moudrost věkůPříběhy těch, kteří prošli karmickou poradnou, jsem zveřejnila ve své první knížce „Moudrost věků“. Příběhy jsou pravdivé, jen jména byla pozměněna. Můžete si ji zakoupit prostřednictvím obchůdku na mém webu, nebo přímo na chatě Rozhled. Mám radost, že se stala průvodcem těm, kteří hledají. Tento čas nám umožňuje mnohé. Je spojený s vibrací Lásky, dostává se nám Světla, stejně jako pomoci tam, kde dosud tápeme. Je mnoho metod léčení, stejně jako ezoterických směrů, stejně jako různých knih. Vybírejte srdcem, pocitově, požádejte svého průvodce a zamiřte tam, kde je pomoc pro Vás.

Cestou, necestou

   Každý z nás se vynacházíme na cestě. Od svého zrození, tam, kdesi ve Vesmíru, kde je náš domov. Jedinečný, neopakovatelný, zkrátka náš. Vesmírní rodiče se, stejně jako Ti jejich, při svém milování dotkli slunce. Tento dotek si neseme v sobě, stejně jako vše, co nám naši rodiče ve svém prolnutí předali. Náš i jejich původ, duchovní bohatství rodu, vědomosti, schopnosti, předpoklady pro určitou činnost, stejně jako city, pocity, tóny i barvy, vzhled, vše, co je na naší planetě vzácné. Náš vývoj byl pod jejich vývojem, tzn. učili nás vše, co sami uměli.Aby nedošlo ke stagnaci, bylo důležité najít způsob, jak nám umožnit další cesty, spojené s novým poznáním. Našel ho ten, jehož vibrační pole je několikanásobně větší než ostatních bytostí. Známe ho pod mnoha názvy, já zůstanu u Boha. Jeho danou cestou, díky svému Vesmírnému zrození ,bylo najít Místo, kde by se mohli setkávat různé bytosti z různých planet, se záměrem vzájemného poznání. Planeta Země a její systém je výsledkem této cesty. Vesmírná škola, místo setkávání. Jednoduše řečené i popsané, abyste si uvědomili svoji jedinečnost, jistoty i svůj původ, neboť vše, čím jsme, co známe, čím se vyznačujeme, máme v sobě pevně zakódované. Na tomto základě reagujeme na nové, přijímáme dosud nepoznané, ale i dáváme možnost jiným bytostem poznat sebe a své. Pozemská škola nám umožňuje přesně to, co nám již umožnila naše vlastní planeta. Narození, které odráží naše zrození, bytosti, kteří suplují naše vesmírné rodiče, jejich předávání sebe samých, kroky v kterých jsou i jejich kroky. Učíme se znovu a znovu to, co známe, co je pro nás opakováním vesmírného, k němuž přidáváme nové, to, co bychom na svých planetách ,nenalezli. Seznamujeme se s bytostmi, které bychom jinak nepoznali, předáváme si vzájemně učení, které by jinak zůstávalo pouze v nás.Tímto dodáváme svému Vibračnímu poli nová a nová místa, která zaplňujeme poznáním. Rosteme.

   Náš růst se vyznačuje zvyšováním energie. Procházíme centry, která nás propouští dál, pokud je obsáhneme. Každé centrum má své vlastní učení. Dokud se nenaučíme, nemůžeme se posunout dál. Učení souvisí se situacemi, které jsou dané. Pro někoho lehké, pro někoho těžší. Ti, kdo lehce prošli, zůstávají. Stávají se sami učiteli a učí ty, kteří se s učivem potýkají. Potkáváme je jak v pozemském, tak v nadpozemském. Každý se občas dostane do situace, která je pro něho tak obtížná, že potřebuje pomoc. Ti, kteří se již vypořádali se svým učivem všech center , se stávají průvodci. Každý z průvodců může volit, zda zůstane ve světě duchovním a bude nápomocný přes duše, nebo se sám narodí a během cesty se stane průvodcem pozemským. Rádcem, léčitelem, terapeutem, učitelem cesty. Tito lidé jsou pod srdcem té, která je největší léčitelkou této Planety, nás všech – Vědmy. Ona sama se označuje Magie. Známe ji i pod názvem Paní cest. S ní konzultujeme naše přání dozvědět se. Její schopnosti jí m.j. umožňují dohlédnout toho, kam jsme zatím nedošli, ale také to, zda jsme již připravení tuto zkušenost podstoupit. Málokomu odmítne, neboť nejvíce ceněné, je touha po poznání. Poznání nám dává na základě již poznaného. To znamená, že k již zvládnuté cestě, další dílek. Nikdo neobdrží nic, co by nezvládl. V každém případě nám stanoví průvodce, který sám neviděn, drží ochrannou ruku nad našimi kroky. To on nám dodává odvahu vykročit do nového, překonat strachy. Pokud vidí, že se dotyčný člověk stále potýká a čas ubíhá, přivede to tam, kde je mu pomoženo, přímo ve hmotě.

horská chata Rozhled | Telefon:+420 499434176 | Mobil:+420 721554728 | Mail:rozhled@tiscali.cz | Webdesign: © lk 2013